Print this page

מיזם "אומרים לא לאנטישמיות"

חברי הליכוד העולמי מרחבי העולם השתתפו במיזם ״אומרים לא לאנטישמיות״.

המיזם הוא יוזמתה של של ההסתדרות הציונית העולמית ובמסגרתו נערכו פעילויות הסברה שונות ברחבי העולם.