הנהלת ZOA בירושלים

לאחרונה קיימנו בירושלים ערב בנוכחות חברי הנהלת ה-ZOA, ארגון ציוני אמריקה.

כיבדו אותנו בנוכחותם מר מורטון קליין נשיא הZOA ומר מארק לוונסון יו״ר הארגון. נמשיך לשתף פעולה במגוון תחומים ציוניים עם עמיתנו בארה״ב.