תמונות הסיור בגוש עציון והרודיון

אלבום תמונות מיום הפעילות המיוחד ורב המשתתפים שקיימנו בגוש עציון