וועידת הליכוד העולמי ה-7 נדחתה. The 7th World Likud International Conference has been postponed

הודעה על מועד חדש תפורסם בהקדם

The 7th World Likud International Conference has been postponed. A new date will be announced shortly.